Loading ...
close

 

 

پانسمان های ثانویه


پانسمان‌های ثانویه  کیتوتک برای تثبیت پانسمان‌های اولیه  و نگه داری آن‌ها در محل مورد نظر استفاده شده و رطوبت بهینه زخم را فراهم می‌کنند. این پانسمان‌ها به دو گروه پانسمان‌های جاذب و چسب‌های محافظتی تقسیم می‌شوند :
 
پانسمان‌های جاذب

  کیتوپد
  کیتوابزوربنت
 
چسب‌های محافظ

  کیتواستریپ
  کیتوترانس
  ترانس آی.وی
  کیتوترانس پد
  کیتوپور
  کیتوفیکس
  چسب زخم پیشرفته
 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۸-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد