Loading ...
close

 

 

کیتواسکار

اسکار در محل جوش خوردن حاشیه های زخم تشکیل می شود و بخشی از مکانیسم طبیعی بدن برای ترمیم زخم ها تا زمان رسیدن به استحکام مطلوب بافت است. کیتواسکار بدون ایجاد بافت اسکار یا حداقل اسکار اثر مثبتی بر بهبود زخم دارد.  


ماده موثره :
N-acetyl – D- Glucosamine

ویژگی و مزایا :
به سرعت در محل خشک می شود
زیست سازگار
 فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
 فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)
دارای خواص آنتی باکتریال بر استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکی B- همولیتیک، سودوموناس، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، کلبسیلا نومونیا

موارد استفاده :
قابل استفاده در انواع اسکار در کلیه نقاط بدن شامل:
برش های جراحی
اسکارهای ایجاد شده در اثر تصادف
اسکارهای ناشی از جراحی پلاستیک

 
 

هشدار :
از این محصول برای اسکار های تازه تشکیل شده استفاده می شود

 

 < تست های برون تنی و درون تنی > 

 

فروشگاه

 

روش استفاده :

 

1-جهت کاهش اسکار پس از بهبودی کامل زخم (بسته شدن کامل زخم) بر روی ناحیه استفاده گردد

2- اطمینان حاصل شود که کیتواسکار کاملا روی اسکار را بپوشاند . روزی 2 یا 3 بار تکرار شود.

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com