Loading ...
close

 

کلسیم آلجینات

 

کلسیم آلجینات یک پانسمان فوق جاذب است که به دو شکل نواری و ورقه ایی عرضه می شود. این پانسمان بیواکتیو پس از قرار گرفتن در مجاورت ترشحات زخم به طور تدریجی یک لایه هیدروژل غیر چسبنده روی سطح زخم تشکیل می دهد که ضمن تسریع بهبود زخم، امکان جدا کردن آن را به راحتی و بدون آسیب به بافت سالم فراهم می کند.

ماده موثره :
کلسیم آلجینات

ویژگی و مزایا :

  غیر سمی و بدون ایجاد حساسیت 

 غیرچسبنده و بدون آسیب به بافت در حال ترمیم در هنگام تعویض پانسمان 
  ایجاد محیط مرطوب مناسب در سطح زخم
  زیست سازگار
          فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
          فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

  قابلیت جذب ترشحات بدن بیش از 8 برابر وزن اولیه

موارد استفاده :
 مناسب برای کلیه زخم های حفره ای یا تونلی با ترشح زیاد (بدون بافت نکروزه)
  زخم بستر
  السر پا
  زخم های دیابتیک
  سوختگی های درجه 2
  سینوس پایلونیدال

 

فروشگاه

   هشدار :


  کلسیم آلجینات پس از اینکه کاملا به صورت ژل درآمد، باید آنرا تعویض نمود. تعویض آن در مراحل اولیه هر 24 ساعت یکبار و بعد با کم شدن ترشحات و آغاز روند ترمیم هر 48 ساعت یکبار انجام می شود.
  از آلجینات برای زخم های خشک، زخم های پوشیده از اسکار، کاشت جراحی، و یا در سوختگی درجه سوم استفاده نمی شود.

 

 

روش استفاده :

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com