Loading ...
close

 

 

کیتوزورب

کیتوزورب یک پانسمان اولیه بیواکتیو می باشد که از بیوپلیمر طبیعی و زغال فعال با درجه پزشکی تهیه شده است. مواد موثره این پانسمان در پوششی غیر چسبنده و متخلخل قرار گرفته است.

 

ماده موثره :
کربن فعال+ N-acetyl – D- Glucosamine

 

ویژگی و مزایا :
  جاذب ترشحات و بوی بد زخم حاصل از عفونت
  افزایش سرعت ترمیم زخم
  غیرچسبنده به سطح زخم
  زیست سازگار
        فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
        فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

  ضخامت= 0.5 ± 0.1 mm
  وزن= 2.5± 0.5g
  قابلیت جذب ترشحات زخم بیش از 3 برابر وزن اولیه 


موارد استفاده:
  مناسب حذف بوی بد کلیه زخم های عفونی

 

 

فروشگاه

روش استفاده :

 

 

1. زخم را با سیلوسپت ضدعفونی نمایید. آن را خشک نکنید.

 

۲. کیتوزورب را روی مکان مورد نظر قرار داده؛ سطح زخم را با کیتوابزوربنت بپوشانید. سپس آن را با کیتوترانس ثابت نمایید.

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com