Loading ...
close

 

 

کیتو دبرید پد

کیتو دبرید پد یک پانسمان اولیه بیواکتیو است که برای دبرید اتولیتیک انواع زخم، بدون ایجاد درد، خونریزی و آسیب به بافت سالم با تامین رطوبت مناسب بافت های نکروز و اسلاف را از سطح زخم می زداید.

 

ماده موثره :
  سدیم آلجینات


ویژگی و مزایا :
  دبریدمان انتخابی به روش اتولیتیک و بدون ایجاد درد وخونریزی
  مرطوب سازی بافت های خشک و نکروزه
  غیرچسبنده بودن پانسمان به سطح زخم
  زیست سازگار
          فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
          فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)

    pH=4-6  

 

موارد استفاده :
  مناسب انواع زخم ها با بافت نکروزه، فیبرینی و اسلاف های زرد
 

 

فروشگاه

روش استفاده :

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com