Loading ...
close

 

کیتوسل فوق نازک

کیتوسل UT پد فوق نازک بندآوردنده خونریزی است که به شکل موثرتری خونریزی را بند می آورد. یک لایه از کیتوسل فوق نازک به اندازه چهار لایه از کیتوسل اثربخشی دارد، از این روی می تواند در جراحی های مغز و اعصاب به کار برده شود. در کمتر از یک دقیقه فرآیند هموستاز با آن تکمیل می شود و شما می توانید پس از آن به مدیریت حرفه ای عمل جراحی با اطمینان خاطر بپردازید.

 

ماده موثره :

سلولز اکسید شده بازیافتی(بافته نشده)

 

 ویژگی و مزایا :

  بندآوردن سریع خونریزی کمتر از یک دقیقه
 قابل جذب در بدن
 استریل
 زیست سازگار 
        فاقد سمیت ژنی (استاندارد ایزو 3-10993)
        فاقد سمیت سلولی (استاندارد ایزو 5-10993)
       
مطابق با الزامات استاندارد ایزو 6-10993 برای بررسی اثرات پس از ایمپلنتیشن
        فاقد حساسیت و تحریک پوستی (استاندارد ایزو 10-10993)
        فاقد سمیت سیستمیک (سمیت حاد و تحت مزمن) (استاندارد ایزو 11-10993) 


   تحت پوشش بیمه (بیمه تامین اجتماعی- بیمه سلامت "خدمات درمانی"- بیمه نیروهای مسلح - بیمه امداد)

 

موارد استفاده :

   جراحی مغزو اعصاب

  لاپاراسکوپی

 

 < تست های برون تنی و درون تنی > 

 

فروشگاه

 

روش استفاده :

2- کیتوسل فوق نازک را بر روی محل خونریزی قرار دهید.

1- ارگان آسیب دیده را از خون و سایر ترشحات تا حد امکان پاک نمایید.

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com