Loading ...
close
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="color:#7cb0e0;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: IRANSans;"><span dir="RTL" lang="FA" style="line-height: 115%;">تزریقگر بدون سوزن </span></span></span></strong></span></p>

 

تزریقگر بدون سوزن

تزریقگر به شکل الکتریکی براساس گزینه های انتخابی توسط کاربر تنظیم می شود.

تزریقگر بدون سوزن برپایه PLC که عمق نفوذ آن به شکل خودکار برای ...

 

سیب

 

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><a href="/page/714/محصولات-بهداشتی"><span style="color:#7bafdf;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:IRANSans;">محصولات بهداشتی کیتوتک&nbsp;</span></span></span></a></p>

 

محصولات بهداشتی کیتوتک 

محصولات بهداشتی کیتوتک، محصولات بهداشت فردی هستند که توسط همه ی افراد اعم از زن و مرد قابل استفاده هستند.این محصولات دارای pH خنثی، نرم کننده ی  ...

 

سیب

<p style="text-align: center;"><a href="/page/710/محصولات-ضدعفونی-کننده-ی-سیلوسپت"><span style="color:#7bafdf;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:IRANSans;">محصولات ضدعفونی کننده سیلوسپت </span></span></span></a></p>

محصولات ضدعفونی کننده سیلوسپت

در سال های اخیر با ابداع نانوتکنولوژی، کاربردهای متنوعی از نانونقره توسعه یافته اند. نانوذرات نقره به دلیل خواص منحصر به فرد وابسته به سایز و شکل خود...

 

سیب

<p style="text-align: center;"><a href="/page/711/محصولات-بندآورنده-خونریزی"><span style="font-size:18px;"><span style="color:#7bafdf;"><span style="font-family:IRANSans;">محصولات بند آورنده &nbsp;خونریزی کیتوتک</span></span></span></a></p>

محصولات بند آورنده  خونریزی کیتوتک

محصولات بند آورنده ی خونریزی شرکت کیتوتک از پلیمرهای زیستی طبیعی برپایه سلولزتهیه گردیده اند و موجب تسریع توقف خونریزی های شریانی، وریدی و ...

 

سیب

 

<p style="text-align: center;"><a href="/page/712/محصولات-ترمیم-کننده-زخم"><span style="color:#7bafdf;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:IRANSans;">محصولات ترمیم کننده زخم&nbsp;</span></span></span></a></p>

محصولات ترمیم کننده زخم 

پانسمان های ترمیم زخم به عنوان اولین گروه محصولات تولیدی شرکت بر پایه ی جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی و اصول کاربردی و عملی روش ترمیم زخم  ...

 

یسبشس

 

<p style="text-align: center;"><a href="/page/713/پانسمان-های-ثانویه"><span style="color:#7bafdf;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:IRANSans;">پانسمان های ثانویه کیتوتک&nbsp;</span></span></span></a></p>

پانسمان های ثانویه کیتوتک 

پانسمان های ثانویه ی کیتوتک برای تثبیت پانسمان های اولیه  و نگه داری آن ها در محل مورد نظر استفاده میشوند. این پانسمان ها سبب حفظ رطوبت بهینه زخم ...

 

یبل

<p style="text-align: center;"><a href="/page/715/جعبه-های-کمک-های-اولیه"><span style="color:#7bafdf;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:IRANSans;">جعبه های کمک های اولیه&nbsp; </span></span></span></a></p>

جعبه های کمک های اولیه 

انواع جعبه کمک های اولیه ی کیتوتک برای مواجهه با انواع آسیب‌ها و صدمات طراحی شده است، به گونه ای که تا رساندن شخص به مراکز درمانی از بروز آسیب ...

 

سبسش

<p style="text-align: center;"><a href="http://fa.chitotech.com/page/1356/%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%BE"><span style="color:#7bafdf;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:IRANSans;">برنامه هیل آپ</span></span></span></a></p>

برنامه هیل آپ

شرکت کیتوتک برنامه ای کاربردی دارای بستری برای تلفن همراه، مناسب برای انواع گوشی‌های اندروید و iOS توسعه داده است که به طور مداوم مساحت زخم و ...
 

سبسش

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com